بولوت و ديرين

یک قسمت مهم از برنامه ریزی اینه که به عقب برگردیم و ببینیم آیا مسیر رو داریم درست پیش می ریم یا نه! تمرین زندگی ده امتیازی. اين نصاب را «علي بادكوبي» در سال 1265 منظوم كرد

2023-02-01
    منصورالبلوي و مرزوق العتيبي
  1. 553 likes · 2 talking about this
  2. -----
  3. 59 likes · 1 talking about this
  4. بيوت بلا ديون book
  5. 1,227 likes
  6. ‎مسلسل ايزل