و رحمة

16) و اما کسانى که کفر ورزیده و آیات ما را تکذیب کرده و دیدار آخرت را دروغ شمرده اند، اینان در عذاب احضار خواهند شد. algolani), اسامة البياتي(@9o_sama), 🔥4͜͡U丨TWENZ🔥(@naserfleifl)

2023-02-01
    د مي المصيبيح
  1. fadaPc
  2. Rabbi zidni 3ilma : بسم إلله الرحمن الرحيم 2 yrs